artikelen (overzicht) 

(de artikelen op deze pagina verschenen in de Groninger Kerkbode)

>  STARTPAGINA     
>  ARTIKELEN

 

Muziek zegt meer...

(6 augustus 2022)
Wat is het heerlijk om steeds weer de
muziek van Bach tot leven te mogen
wekken in diensten waar zijn cantates
klinken zoals ze bedoeld zijn.
 

 

Gedachten over de Matthäus
(19 maart 2022)
“Terwijl de hoge gasten in de pauze in het
stadhuis worden ontvangen at dirigent
Charles de Wolff met zijn koorleden
een broodje…”

 

Eeuwigheidszondag
(13 november 2021)

 

 

Spijt en berouw
(10 juli 2021)

Berouw komt na de zonde,
zeggen we altijd.

 

 

 

Mijn stem zal niet meer zwijgen

(17 april 2021)

Negen psalmen in tijden van nood

 

 

 

 

 

 

Dankdag
(7 november 2020)

"We moeten maar dankbaar zijn dat het
allemaal zo goed verlopen is

 

Scherven van zekerheid
(24 oktober 2020)

Michaël Steehouder (1948) vertelt
over zijn ontwikkeling. Over een
veranderend godsbeeld, een
veranderend geloof en een daaruit
volgende veranderende manier van schrijven.

 

 

Nuance
(18 juli 2020)

“Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit,
maar in de kleur van je hart.”  Een oproep tot nuance.

 

 

 

Getreden wind in Bellingwolde

(31 augustus 2019)

Bij de heringebruikname van

het gerestaureerde

Schnitger/Freytag orgel

 

 

 

Weerklank

(13 april 2019)
Een begeleidingsbundel
bij de liedbundel

Weerklank

 

 

 

 

 

Een warm onthaal
(6 april 2019)
Verslag van de intrede van
ds. Marja de Jager in Delfzijl
op zondag 3 maart 2019

 

 

Garmerwolde
(2 maart 2019)

In gebruikname van het
gerestaureerde Van Oeckelen
orgel in de kerk van
Garmerwolde

 

 

 

Dit was het dan
(27 januari 2018)
Afscheidsdienst van Itse de Boer
in de kerk van Farmsum op
zondag 31 december 2017
m.m.v. Gera van der Hoek en Kees Steketee

 

 

Wiebke Heeren:
“Je moet je als gemeente
niet willen spiegelen aan
de gloriedagen
die geweest zijn.”
(26 november 2016)

 

 


Liederen met een verhaal

(16 april 2016)
Boekbespreking
Het gaat over Cantica. Dat is de officiële term
voor de liederen die in het boek Liederen met
een verhaal
worden besproken.
 

 

 

Zangen van zoeken en zingen

(3 oktober 2015)
Een gesprek met Chris van Bruggen over
alweer een nieuw liedboek...

 

Steeds maar weer
(28 juni 2014)
Elke zondag weer staat er op de kansel een predikant.
 

De hand van God
(5 april 2014)
...
en wie zijn wij dan om vast te stellen waar de hand
van God zijn werk al dan niet gedaan heeft?

 

Woekeren met je talenten
(22 februari 2014
Als je gezegend bent met een talent ergens voor heb je de
christenplicht om dat talent uit te buiten en er alles uit te
halen wat er in zit.

 

Privacy
(11 januari 2014)
We leven in een bijzondere tijd.

 

 

Heer, herinner u de namen
(23 november 2013)
“Waarom zouden christenen niet voor hun gestorven geliefden bidden?"

 

Een nieuw liedboek, wat nu ? (3)

(12 oktober 2013)
"
...Heel anders voelde het toen iemand, die niet veel op
heeft met Samen op weg en PKN, genoot van de commotie
die hij zo hier en daar waarnam. “Volgens mij is dat boek
de doodsteek voor de PKN-kerk,” merkte hij gnuivend op.
Alleen zo’n opmerking al zorgt er bij mij voor dat ik me met
hart en ziel er voor zal inzetten dat het wel gaat werken,
knullig notenbeeld of niet!...
"

 

Het orgel speelt nog steeds
(31 augustus 2013)

"...Maar als het dan toch zo nodig gezellig moet zijn
zou ik ervoor pleiten dat zonder begeleidend orgelspel
te doen. (...)
En dan ontstaat vanzelf het idee om de organist te
vragen toch maar wat te spelen…"

 

 

Het nieuwe liedboek in woord en beeld
(20 juli 2013)
Toen in 1973 het Liedboek voor de kerken uitkwam,
verscheen na enkele jaren (1977) ook het Compendium
bij het Liedboek. Een dikke pil met informatie over alle liederen,
componisten en tekstdichters. Tot op de dag van vandaag
is het een handig naslagwerk voor elke organist, kerkmusicus,
predikant en betrokken kerkganger.

 

Een zaterdagmiddag in de Martinikerk
(15 juni 2013)
Impressie van de liedboekmiddag op 1 juni 2013

 

Toevallig
(8 juni 2013)
“De organist moet van zijn orgelbank afkomen om het de
mensen te vertellen als ze verkeerd zingen,”

 

Het orgel speelt
(20 april 2013)
...“Kunt u die jongen niet laten ophouden?”
Het was de predikant die het tijdens de
avondmaalsviering nogal geïrriteerd aan de
ouderling vroeg die naast hem zat...

 

 

 

Een nieuw liedboek, wat nu ? (2)

(9 maart 2013)
"...Een andere zorg is trouwens de vraag welke gemeenteleden
het boek überhaupt zullen gaan aanschaffen. Als ’s zondags
alle teksten worden gebeamerd is er weinig aanleiding om zelf het
boek te hebben.
Of je moet de behoefte hebben om thuis eens verder te kijken.
Misschien levert dit artikel wel de aanleiding daartoe…"

 

 

Een nieuw liedboek, wat nu ? (1)

(9 februari 2013)
"...we hoeven helemaal niets in te voeren.
We moeten vooral afscheid nemen van veel ouds en vertrouwds."
 

Wat de massa vindt
(10 november 2012)
"...Het kuddedier dat mens heet wordt langzamerhand wel erg arrogant."
 

De juiste koers
(29 september 2012)
"...
Een goede kaart, een kompas, weten waar je mee bezig bent en waar
je naar toe wil, het is allemaal van belang om de juiste koers, zowel nu,
op de heenweg als dus ook straks, op de terugweg, te kunnen vinden...

 

Het liefste lied van overzee
(8 september 2012)
“De Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse tekst.
Dat kan nu eindelijk dankzij deze bundel met de bekendste liederen van overzee."

 


Een kloof
(11 augustus 2012)
Gedachten over de verkiezingen, in het licht van de G500


 

Zomerorgelserie
(23 juni 2012)

In het onlangs, onder redactie van Aad Alblas, verschenen boek
met als titel “De legendarische organist, Feike Asma, zijn leven,
werk en invloed”, lees ik over concerten met wel 2500 bezoekers.

 

 

 

Wilhelmus van Nassouwe
(28 april 2012)

"...Wel werd de melodie (natuurlijk!) heel verantwoord teruggebracht
naar zijn oorspronkelijke versie. Maar de liedboekbouwers waren ook niet gek,
en wisten ook wel dat hun streven ijdel was, en daarom werd de versie die
de gewone man zingt er met kleine nootjes, lekker onoverzichtelijk,
tussendoor gewriemeld..."


Boekbespreking
Ria  Borkent: Matteüs Passie, een poëtische hertaling
(31 maart 2012)
"...het is een prachtig boekje geworden voor de ware Matteüs liefhebber
(het is wel wennen, die Matteüs in de Nederlandse spelling).
Borkents teksten zijn zeer overtuigend en daarnaast technisch
heel knap geschreven."


Welvaart
(10 maart 2012)

"...Misschien moeten we niet bidden om succes of vooruitgang,
maar om tevredenheid met dat wat we hebben..."


 

Passage in Zuidhorn
(10 december 2011)
Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van Passage in Zuidhorn

 

Sterren
(10 december 2011)
Nog zo iemand die boven het maaiveld uitsteekt. Johan Cruijff. 

 


Boekbespreking
(29 oktober 2011)
Wereldberoemde klanken
Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen
en zijn voorgangers
Onder redactie van Jan R. Luth
Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen, 2011; 287 blz.

Geloof en/of kennis ?
(15 oktober 2011)
"...Eerlijk gezegd had ik niet direct in de gaten wat Soekot was.
Toen ik het opgezocht had bleek het het Loofhuttenfeest te zijn..."Geneigd tot alle kwaad ?
(20 augustus 2011)
“Maar zijn wij alzoo verdorven, dat wij ganschelijk onbekwaam
zijn tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad?”

 

Kunst
(2 juli 2011)
"...Als je een vloer maakt die beschadigt als je hem als vloer gebruikt
heb je volgens mij iets verkeerd gedaan. Net als je een fiets maakt die
in tweeën breekt zodra je er op gaat fietsen of een blokfluit die niet kan
blokfluiten...
"


 

 

Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn
(14 mei 2011)
"...Als we iets niet willen zien kijken we er gewoon niet naar. Als we maar mooie nieuwe
uitbreidingsplannen maken komt het vanzelf goed. De Blauwe Stad en Meerstad zijn
voorbeelden dat dat niet werkt..." 

Huizinge
(23 april 2011
Bij de bevestiging van Barbara de Beaufort als pastoraal werker
 

 

Lijdenstijd en geluk
(26 maart 2011)
"...Wellicht zouden we ‘gelukkig zijn’ kunnen definiëren met ‘vooruitzien náár’,
ergens naar verlangen, voorpret, het gevoel dat dingen beter kunnen worden,
mooier zullen zijn...."

 

 

 

Secularisatie
(5 februari 2011)
"...over secularisatie binnen de kerk gesproken: (...) Om eventuele
geloofsverschillen maken we ons niet meer zo druk, zo lijkt het…"

 

 

Ontroering
(11 december 2010)
...We voelen ons ongemakkelijk zodra het iets verhevens dreigt te krijgen.
Het moet vooral gewoon, en ja, natuurlijk: het moet gezellig zijn!...

 

 

Is polariseren zo verkeerd ?
(23 oktober 2010)
"Tegenpolen trekken elkaar aan. Het is een natuurkundig gegeven."

 

Er staat nog steeds een orgel in de kerk
(4 september 2010)
"...En wat mij betreft doen we zelfs zó ons best dat we ook liedjes die we liever
niet zouden spelen, toch mooi begeleiden: Van elke deun, hoe simpel ook,
kun je iets maken. Daarvoor zit je er als organist." 

Leuk
(17 juli 2010)

Vader of moeder haalt de leerling op van de muziekles, en het eerste wat aan
het kind wordt gevraagd is: “Was het leuk?”

 

Nieuws
(29 mei 2010)
"...Bij ons in het dorp ging het verhaal van de vrouw van de groenteboer dat zij,
als er niks nieuws te vertellen was, zelf wel wat verzon!..."

 

"Een christen is een beetje links..."
(17 april 2010)


“Je kunt je oren niet geloven!”
(Bij de her-ingebruikname van het orgel in de Maranathakerk te Bedum)
(20 maart 2010)

 

Biddag
(6 maart 2010)

 

 

Strak maar warm
over de ingebruiknamevan de Franse School in Appingedam
"...Musschenga kon niet nalaten nog te vermelden dat de kerk in
Appingedam toch maar mooi tot de mooiste van de provincie was verkozen..."
(30 januari 2010)

 

 

 

Boekbespreking
Franca Treur, Dorsvloer vol confetti
"...Het geeft een mooi beeld van een bevolkingsgroep die uiterst serieus
met het geloof bezig is. Naast een zekere vermakelijkheid maakt zo af en
toe ook een fikse portie ontroering zich van de lezer meester..."

(30 januari 2010)
 

 

 

Het nieuwe liedboek
"...Kortom, als dat nieuwe liedboek er straks zal zijn mogen we op zijn minst
spreken van een wonder. Of, zoals iemand zei, van het bewijs dat God bestaat!..."

(9 januari 2010)


 

“Goed en boeiend orgelspelen is best heel moeilijk…”

Een gesprek met Stef Tuinstra, naar aanleiding van de restauratie
van het orgel in de Nieuwe Kerk te Groningen
.
(19 december 2009)

 

Bach in spiegelbeeld
Interview met Euwe de Jong naar aanleiding van het verschijnen van
deel IV in de serie Vierhandige Orgelbewerkingen van Cantategedeeltes
van Johann Sebastian Bach
(21 november 2009)

 


Sint Maarten
"...Als kind al hield ik niet van snoep.
Drop, kleverige toffees, kauwgum, het was en is niet aan mij besteed.
De chocoladeletter van Sinterklaas, de marsepeinen piano, de spekjes,
mijn zussen waren er maar wat blij mee..."
(14 november 2009)

 

 

Rare jongens
In dat geval begrijpt u mijn conclusie: eigenlijk zijn gereformeerden maar rare jongens… 
(12 september 2009)

 

De gemeente zingt ?
...mooie harmonieën, hier en daar verrassend, maar nergens banaal, maar afgezien
van het gegeven dat het erg mooi was kreeg ik ook de indruk dat de gemeente
met zo’n schamele begeleiding niet echt zou zingen.
Dat bleek ook zo te zijn...
(25 juli 2009) 

Het blij vooruitzicht dat mij streelt
...Misschien is het wel beter om niet bij vooruitzichten te leven, te dromen van
dingen die ooit zullen gebeuren, maar om van het heden iets moois te maken....
(18 juli 2009)

 

Henoch, Hendrikse en Hemelvaart?
...Het schijnt ook een dag te zijn om vroeg op te staan en te gaan dauwtrappen,
het is bij uitstek een dag voor sportevenementen, en een collega organist organiseert
jaarlijks een concert met zijn leerlingen, juist op de middag van de Hemelvaartsdag...
(23 mei 2009).
 

 

Daar juicht een toon
"wat mij betreft juichen er nog jaren tonen en klinken er nog wekelijks stemmen,
maar het lied zelf hoeft voor mij niet zo zeer… "
(11 april 2009)

Soberheid
"Misschien worden we door de crisis wel gedwongen ons leven wat soberder te gaan
inrichten. Ook straks, als de lijdenstijd voorbij is en het Pasen is geweest. "

(4 april 2009)


O hoofd, vol bloed en wonden

Over één van de meest geliefde liederen voor de lijdenstijd

(21 maart 2009)

 

 

 

 

Kunstmatig
Over kunstijs, laminaat, hammondorgels, en nog veel meer namaak
“En nog een prettige dag verder...”
(31 januari 2009) 

 


Organisten
"En inderdaad, ik, die mezelf nog steeds een jonge jongen voel (maar dat met
mijn 54 jaar natuurlijk niet ben) voel me dat des te meer bij de drie bestuurders die
een gemiddelde leeftijd van 70 jaar hebben..."
(24 januari 2009)
 

 

'Ere zij God' en 'Stille nacht'
"...met een hoorbaar tegenstribbelende en/of sacherijnige organist
wordt het sowieso natuurlijk niks.
Ik wens u een mooie Kerst, met vooral mooie Kerstdiensten,
en veel mooie Kerstliederen."

(20 december 2008)

 

Kleuterstress

"...de kleuter raakt in de stress als hij al zo lang van tevoren al dat moois
in de winkel ziet en dan nog tot 5 december moet wachten voor hij weet wat hij krijgt…"
(6 december 2008)

 

Boekbespreking
Barend Schuurman, Albert Schweitzer over Johann Sebastian Bach

"...Mensen die alles van Bach willen hebben zullen het boek al wel hebben
aangeschaft. Ook voor anderen kan het boeiend zijn er kennis van te nemen.
Maar, zoals gezegd, het is niet bepaald lichte kost…"

(29 november 2008)

 

 

Boekbespreking
Jan Siebelink, Suezkade
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2008;  
"
Nadat ik in Suezkade was begonnen heb ik het niet meer weggelegd voordat ik
het uit had. Een duidelijker aanwijzing van het feit dat ik het een zeer aan te raden roman
vind is niet te geven.
Lezen dus!"
(1 november 2008)
 

 

Boekbespreking
Paul Verhoeven, Jezus van Nazaret
Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2008;  
"...het is geschreven in een meeslepende stijl. Je blijft lezen…"
(25 oktober 2008)

 

 

 

Heeft zeker op geen zand gebouwd...

Wie maar de goede God laat zorgen

Over Gezang 429

(18 oktober 2008)

 

 

 

Wij moeten nog

Over vakantie, een verworvenheid

(16 augustus 2008)

 

 

Boekbespreking

Van Merriënboer/Bootsma/Van Griensven:
Van Agt Biografie, tour de force

“Je was voor hem of je was tegen hem. Je verafschuwde hem of
bewonderde hem. Maar onverschillig liet hij je nooit. Dries van Agt,
een exotisch verschijnsel in de Nederlandse politiek.”

(21 juni 2008)

 

Christen zijn een privé zaak…?
"...Eigenlijk, zo zou mijn conclusie moeten
luiden, zijn we des te toleranter naarmate
we minder overtuigd christen zijn..."

(21 juni 2008)

 

 

Veertig jaar orgelbespelingen Farmsum
N.a.v. het jubileumconcert (op 17 mei 2008) door Jaap Zwart

(24 mei 2008)

 

 

Boekbespreking

Hans Jansen,
Islam voor varkens, apen,
ezels en andere beesten.

(Prof.dr.Hans Jansen beantwoordt 250 vragen over de Islam)
(17 mei 2008)

 

Een zaterdagmiddag in Kantens

Verslag van een ontmoetingsmiddag,

met anekdotes door ds. Nortier

en een vesper met zang door

Martin Sprenger

(10 mei 2008)

 

Boekbespreking

Arnold Enklaar,
Nederland, tussen nut en naastenliefde
(Op zoek naar onze cultuur)

(10 mei 2008

 

 

 

Maaiveld
“Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.”

(19 april 2008)

 

 

Vijftien jaar cantatediensten
Jelte Hulzebos:
“Voor mij moet het
uitvoeringsniveau even hoog zijn
als in de concertzaal...”

(12 april 2008)

 

 

Boekbespreking
Frans Willem Verbaas, Engelenwoede (roman),
Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer, 2007

Erik Gouderak is tevreden met zijn leven als echtgenoot, vader,
marathonloper en predikant. Luus, zijn vrouw, vindt echter dat
zijn werk veel te veel van hem vraagt,

(5 april 2008)

 

 

Hongerend naar Bach

Verslag van een Bachdag die werd georganiseerd
door de
Stichting Collegium Musicum te Loppersum
(22 maart 2008)

 

Heden hosanna, morgen kruisigt hem

Gezang 173 (Liedboek vd kerken) en Lied 145 (Tussentijds)

(23 februari 2008)
 

 

Boekbespreking
Wilbert Berendsen/Pieter Endedijk (redactie):
TUSSENTIJDS
(Aanvullende liedbundel) Begeleidingen
(9 februari 2008)

 

 

 

 

Wat doen we...
met het koor met de kerst
(22 december 2007)

 

 

 

CD-bespreking

Euwe de Jong en Sybolt de Jong (orgelvierhandig):
Cantatedelen van Joh. Seb. Bach, volume II

(10 november 2007)

 

 

Bijbelzondag

en waarom we die moeten toejuichen...

(27 oktober 2007)

 

Excelsior, 75 jaar
over het jubileum van zangvereniging Excelsior uit Westeremden
(29 september 2007)

 

Er zit muziek in de kerk...
n.a.v. het thema van de Startzondag 2007 van de PKN

(15 september 2007)

 

Echt sexy...

n.a.v.:

Renate Dorrestein, ‘Echt sexy’
uitg. Contact, Amsterdam, 2007

(1 september 2007)


 

Er staat nou eenmaal een orgel in de kerk

Over het orgel, de kerk,
de combinatie daarvan en de
weerstand die dat soms oproept...

(7 juli 2007)

 

 

Boekbespreking

Willem Oosterbeek, Gordel van God

Een voettocht langs 's Heeren wegen

(30 juni 2007)

 

 

 


"Een kerk is niet compleet zonder orgel"

Over de in gebruikname van het gerestaureerde

orgel in de kerk van Usquert.

(16 juni 2007)

 

 

Boekbespreking

Sytze Faber, De wet van de koestal
Gereformeerden in Den Haag

"Over de ChristenUnie gaat het vooral in het boek.

Over de weg naar de verkiezingen en vervolgens de deelname
aan de formatie van het vierde kabinet Balkenende."
(12 mei 2007)

 

 

Vrijheid

Artikel over vrijheid
in het kader van 4 en 5 mei 2007

(5 mei 2007)De ware Judas ?

Artikel naar aanleiding van het
gelijknamige boek van dr. B. Aalbers

(17 maart 2007)


 

Andere tijden

Over de Staphorster variant

(27 januari 2007)

 

Boekbespreking
Dirk Zwart, Kogels in de kerk
en andere beschouwingen over (kerk)muziek
(20 januari 2007)

 

 

 

 

 

Advent in Winsum
Over een dienst in de adventstijd
(23 december 2006)

 

 

Alles denken wat je denkt...?

Over vrijheid van meningsuiting
(18 november 2006)


 

 

Boekbespreking

Katia Mrowiec/Michel Kubler/Antoine Sfeir,
God, Adonai, Allah

(Vragen over de drie grote religies)
(18 november 2006)

 

Feest in Noordwolde

Het weekend van 23 september was het feest in de
kerk van Noordwolde want het gerestaureerde orgel
werd in gebruik genomen.

(20 oktober 2006)

 

 

 

Boekbespreking

Hans Fidom, Miskend, verguisd & afgedankt

(Nederlandse orgels uit de vroege 20ste eeuw)

(6 oktober 2006)Al 500 jaar een kerk in Beerta

Verslag van een feestelijke dienst

(30  september 2006)

 

 

 

 

 

Israël, volk van God ?

(30 september 2006)

 

 

 

 

Boekbespreking

Maarten 't Hart,

Het Psalmenoproer

(23 september 2006)

 

 

 

 

 

Boekbespreking

Mirjam van Veen, Calvijn

(23 september 2006)

 


 

 

CD-bespreking

Euwe de Jong en Sybolt de Jong (orgelvierhandig):
Cantatedelen van Joh. Seb. Bach

(12 augustus 2006)

 

 

 Bescheidenheid

 (zomaar wat gedachten over de deugd 'bescheidenheid')

 (5 augustus 2006)

 


 

 

 Met kop en schouders

 (over Saul die met kop en schouders boven iedereen

 in Israël uitstak en over David die toch Sauls

 'bovenmaatse uitrusting' aanpast als hij Goliath tegemoet treedt.

 Wat schrijft de Naardense Bijbel daarover?)

  (22  juli 2006)


 

 

 

 Kerkmuziek als levenswerk

 (een gesprek met Anne Klaas Gorter (1939), die 50 jaar
 organist was van de Poststraatkerk in Stadskanaal)

 (1 juli 2006)
 

 


 U zij de glorie in Zuidhorn

 (over de ingebruikname van het vernieuwde orgel
 in de gereformeerde kerk te Zuidhorn)
 (6 mei 2006)
 

 

 


De Christusteksten in
 Bachs Matthäus Passion

 (een impressie van de afstudeerscriptie uit
 december 2002: Du sagests)
 (1, 8 en 15 april 2006)

 

  Boekbespreking  UYT-SPANNINGEN

 (Jodocus van Lodenstein)

 Behelsende eenige STIGTELYKE LIEDEREN en andere GEDIGTEN

 Uitgegeven naar de editie 1676.

 De Banier, Utrecht, 2005; 664 blz.

 (november 2005)

 

 

 Boekbespreking
 
Dr.Jan Smelik,    
 Gods lof op de lippen

 (aspecten van liturgie en kerkmuziek)

 Boekencentrum, Zoetermeer; 205 blz.

 (september 2005)


 

 


 Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach

 (zomaar wat gedachten over het Weihnachtsoratorium)

 (december 2004)
 

 


 

>  STARTPAGINA     
>   ARTIKELEN