in de pers  

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


(De Eemslander, 1 februari 2006)                                      

Presentatie boek Steketee:
De vrouw moet zwijgen

DELFZIJL In de foyer van de Kruiskerk werd zaterdag
het boek De vrouw moet zwijgen gepresenteerd.
Het is een verzameling columns die Kees Steketee
schreef voor de wekelijks verschijnende Protestantse
Kerkbode van de provincie Groningen.
 

Hij schrijft over zijn belevenissen als organist/kerkganger, vertelt anekdotes uit zijn jeugd in
Zeeland en uit zijn huidige leven als Delfzijler en trakteert de lezer van tijd tot tijd op zijn visie op
actuele gebeurtenissen.
De titel van de bundel is ontleend aan n van de columns waarin de subsidie aan de SGP ter
sprake komt.
Tijdens een bescheiden, informele en feestelijke bijeenkomst overhandigde Steketee het eerste
exemplaar van zijn boek aan de wethouder van cultuur in Delfzijl, de heer mr. B.G. Westerink.
Vooraf had hij een kort optreden gedaan waarin hij in een lied de hervormde n de
gereformeerde kerk op de hak nam en een aantal columns voorlas.
Westerink zocht in zijn toespraak naar een verklaring voor de prikkelende titel van het boek. Hij
bleef met de vraag zitten of in onze samenleving de vrouw nu cht te ver oprukt.
En van die vrouwen, Marja de Jager, predikant in Haren en studievriendin van de auteur, werd
uitbundig geprezen: Zij was degene die de Kerkbode adviseerde Kees Steketee uit te nodigen
columns te gaan schrijven.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.
                    


(Protestantse Kerkbode, 18 februari 2006)
        

De vrouw moet zwijgen

Kees Steketee heeft in het algemeen niets tegen vrouwen. Sommige van hen noemt hij in zijn
column De vrouw moet zwijgen van 17 september 2005: Loesewiesewouwelaar bijvoorbeeld, en
Maartje van Weegen en Medy van der Laan; zij hebben, zo mag de conclusie zijn, iets gemeen
dat Kees verbindt met bovenstaande titel. In een tweede column, met dezelfde titel, een week
later, voegt hij nog toe Marijke de Vos. De columns verschenen in de Protestantse Kerkbode en
de titel is ontleend aan de apostel Paulus, die in 1 Korintirs 14 zich daar uitlaat over zwijgende
vrouwen.
Alle columns van 2004 en 2005 werden onlangs gebundeld en op 28 januari 2006 werd deze
bundel - althans het eerste exemplaar - overhandigd aan de Wethouder van Cultuur van de
gemeente Delfzijl, de heer mr. B.G. Westerink. Deze wilde inderdaad de columns van Kees
Steketee rangschikken onder het begrip 'Cultuur', zo zei hij in zijn toespraak.
De lezers van de Protestantse Kerkbode zullen zich daar goed in kunnen vinden. Ingevoerd als
Steketee is in de wereld van kerk en kerkgang, theologie, muziek en politiek is hij in staat velen
van hen het allereerst naar pagina 3 van de kerkbode te doen grijpen, om daar hun eigen visie te
zien bevestigd. f juist niet natuurlijk...
De genodigden tijdens de feestelijke plechtigheid - waaronder de redactie van de Protestantse
Kerkbode - konden genieten van enkele live-optredens van 'onze columnist' (organist, cabaretier,
enz.). Ook op deze plaats: Kees, van harte gefeliciteerd met dit succes!
En... we feliciteren ook onszelf een beetje...

Reinder Tuitman                     

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS