in de pers  

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


(Protestantse Kerkbode, 3 juni 2006)                                                           

De gemeente
zingt bij beelden
van bezieling


Heel graag kom ik even terug op de
geweldige avond in de
Hippolytuskerk van Middelstum op
de vooravond van Hemelvaartsdag
jl.
Wat daar plaatsvond, tot stand
kwam, was het resultaat van de
betrokkenheid die alle uitvoerenden
uitstraalden, zowel in de
voorbereiding als tijdens de    
uitvoering.                                                         
(de Wibrandycantorij, hier in de Martinikerk te Groningen)               

Indrukwekkend, zoals dr. Jan de Jong zijn 'Beelden' van Middeleeuwse kunstenaars had
geselecteerd en presenteerde ter illustratie bij de bijbelteksten (aansprekend voorgedragen door
Carolien Lemmens) en de liederen, uitgekozen door drs. Johan Meijer.
Vertederend, diens eigen 'Lied van Thomas en zijn tweelingbroer of -zus'.
En... opmerkelijk, hoe feilloos de tekst van Johan's lied door 'de gemeente' tot de hare werd
gemaakt. Fenomenaal, zoals organist Kees Steketee, samen met Anjo de Haan de muzikale
registratie verzorgde. Schitterend, zoals de Wibrandy-cantorij onder leidingvan Anjo de Haan blijk
gaf van haar begeesterde inzet, ook door de inbreng van een eigen programma-onderdeel
'Uit het dagboek van de Emmaüsgangers'.

Ontroerend, de ragfijne vertolking van de 'miniaturen' van Piet Post door de soliste Gera van der
Hoek. Haar weergave van een der coupletten van het 'Lied van Thomas' (Die avond van de
achtste dag, / de deur gegrendeld van mijn hart, / gesloten nog om alle smart, / gedachten
donker en verward, / die avond was jhet dat ik zag!
) raakte, mede door de (afwijkende)
toonzetting voor deze strofe, gemaakt door componist Steketee, de aanwezigen zeer!

En die aanwezigen ('de gemeente') hébben gezongen! Alleen al de enthousiaste wijze waarop
men de woorden van de canon ("Hij is verrezen en gaat ons voor!") overnam en met verve - in
canon - tot klinken bracht getuigde ervan dat die 'gemeente' echt deelnam aan "De Gemeente
Zingt...
Ëen en ander werd vergemakkelijkt door het bijzonder minutieus door Jan Wolf - de lay-out-man
van de Protestantse Kerkbode - samengestelde programmaboekje.
Een toegift vormde het prachtige - metershoge - bloemstuk, gemaakt door beeldend kunstenaar
Harm van Weerden (*Onze lieve Heer zorgt in deze maand voor een overvloed aan bloeiende
planten, ik hoef ze alleen maar in een pot te zetten
").
Met zijn toelichting bij zijn schepping, die eigenlijk de inhoud van de hele avond vertolkte, mocht ik
afsluiten.
Graag herhaal ik onze (die van uitgever en redactie) woorden van waardering voor ieders inzet op
deze pagina.
Dank!

Reinder Tuitman                                     

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS