in de pers  

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


(Leekster Motief, januari 2007)                                                           

Kort verslag van de provinciale ontmoetingsdag
in Zuidhorn
op 16 november 2006

Een grote kerkzaal vol vrouwen, een mooi programma, zeer de moeite waard.
De start van de dag voor aanvang: ”ik deed mijn ogen dicht en luisterde, voor mijn
ogen zag ik een waterval met enorme pieken en dalen: pratende vrouwen”, wat een
decibels aan geluid.
Dan grijpt de voorzitter in en wordt het stil, er volgt een warm welkom voor de
aanwezigen, zelfs in het duits voor de vrouwen uit Ost Friesland die aanwezig zijn.
En natuurlijk voor Leo Fijen die deze ochtend de inleiding verzorgt met het
onderwerp ”Hoe kom je als mens weer tot leven”.
Een uitgebreid verslag is niet mogelijk in “Het Leekster Motief”, maar Leo noemt
o.a.: Wees trots op de grote bijeenkomst van Passagevrouwen, in de gemeenschap
leer je van elkaar, leer je hoe je zelf bent in de mensen om je heen, je wordt wakker
gehouden en soms geconfronteerd met je eigen eenzaamheid in de groep, met het
feit dat je soms veel alleen moet doen.
Doe je het deurtje van je leven open en zie je al je sores en je eenzaamheid?
Doe het deurtje van je hart dan niet meteen dicht, kijk ernaar, vlucht niet, anders
blijf je je hele leven vluchten.
Het maakt dat je alles onder ogen kunt leren zien en relativeren.
Leg het neer bij God, je zult merken dat je er mag zijn met al je pr
oblemen en je zult
merken dat je door God gedragen wordt.
Creëer daarvoor als het kan dagelijks een moment
van rust, stilte of meditatie, het liefst in de ochtend,
dan heb je er de hele dag profijt van. Na de lunch
een zoektocht naar mooie muziek en de mens
daarachter met Kees Steketee die vertelt en het
orgel bespeelt.
Samen met Gera van der Hoek als sopraan is het
genieten van Bach en Italiaanse liefdesliederen
van oude meesters.
Een bijzondere bloemschikking en de goed
georganiseerde dag maakten het feest compleet.

Corrie Feenstra                         

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS