in de pers  

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


(Protestantse Kerkbode Groningen,
24 maart 2007)         
                                                 

"Dichter bij het
kerklied"

De gemeente zingt
bij beelden van
bezieling


Een prachtige avond in Haren, zaterdag 17 maart jl. En gezongen dat we
hebben! David (uit de bijbelse tijd), Ambrosius (uit de vroege kerk),
Franciscus (uit de Middeleeuwen) en Luther (uit de tijd van de Reformatie)
reikten ons de (hun) liederen aan, nadat Willem Barnard (van onze eigen tijd)
ons op gang hielp (met: Jeruzalem, mijn vaderstad, Gez. 265, het lied waarin
David, Ambrosius en Luther al voorbijkomen).

En zo passeerden Psalm 23 van David - in vlekkeloos Hebreeuws voorgedragen
door Johan Meijer - waarna wij de tekst van Joost van den Vondel, Gezang 13B,
zongen: d'Almachtige is mijn Herder en Geleide; van bisschop Ambrosius Gezang
382: Deus creator omnium - dat we zelfs in het Latijn zongen - en Gezang 253: O
zalig licht, Drievuldigheid; het Zonnelied van Franciscus, Gezang 400: Almachtige
verheven Heer, halleluja - en wat reciteerde Jan de Jong dat prachtig en vloeiend in
dat melodieuze Italiaans! En toen belandden we bij Maarten Luther. Nadat Susanne
Freytag het 'Vater Unser' had voorgelezen uit de Lutherbijbel zongen we van hem
lied 48: O onze Vader, trouwe Heer.
Jan de Jong had prachtige beelden gevonden van deze dichters en liet die op groot
scherm zien. 
Johan Meijer vertelde veel mooie dingen over de liederen.
De Riepster Cantorij versterkte en vulde onze zang aan. Dirigent Henk de Vries
werkte prachtig samen met organist Kees Steketee en Gera van der Hoek verraste
met haar mooie sopraansoli - in bewerkingen van haar echtgenoot Kees - iedereen!

Het dankwoord dat ik aan het einde van deze inspirerende avond mocht uitspreken
wil ik hier graag herhalen!
Reinder Tuitman              

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS