in de pers

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


(Protestantse Kerkbode Groningen,
4 augustus 2007;
Ommelander Courant, 6 augustus 2007)         
                                                 

"Viva  la Musica in Middelstum"

'Leve de muziek!'
Dat was het motto dat organist Kees Steketee
meegaf aan zijn orgelbespeling op het Van
Oeckelen-orgel in de Hippolytuskerk van
Middelstum afgelopen zondag.


Hetzelfde motto mag ook van toepassing worden verklaard op het beiaardconcert
dat Henk Veldman voorafgaande aan het orgelconcert gaf op de Hemony-beiaard in
de Hippolytustoren. En de Hervormde Gemeente van Middelstum mag zich gelukkig
prijzen met haar beide musici - Henk Veldman en Kees Steketee zijn allebei organist
in de Hippolytuskerk - die een publiek bestaande uit honderd mensen twee uiterst
muzikale uurtjes bezorgden.
Het begon meteen al met de vierhonder jaar oude luitmuziek van Francis Cutting.
Henk Veldman bezorgde zijn luisteraars dat heerlijk frivole gevoel dat de
sprankelende klanken van de bijna even oude beiaard (1663) teweegbrachten.
Zulke luitmuziek, het kwam al eerder door, is het bijzondere Hemony-instrument als
het ware op het lijf geschreven! De stemming zat er meteen in.
Heel grappig was dat beide musici een aantal programmapunten van dezelfde
componisten gemeenschappelijk hadden. Zo hoorden we van Dietrich Buxtehude de
'Passacaglia in d' in beide concerten, evenals het 'Ah, vous dirai-je maman', van de
negende zoon van Johann Sebastian Bach: Johann Christoph Friedrich. De
luisteraars konden de verschillende improvisaties bijzonder waarderen. In het
beiaardconcert viel 'Inventio nr. 8' van Bach op door de schitterende vertolking ervan
op het lichtvoetige klokkenspel. Dat mag waarschijnlijk toegescrheven worden aan
de uitermate goede beheersing van dit instrument door de eigen beiaardier.
Zijn virtuositeit kwam zeer zeker ook tot uiting in 'Een Spaense Voys' van Jacob van
Eyck: Wát een speelse, ritmische muziek. En hoe knap vertolkt!
Als een soort hommage aan zijn leermeester bracht Veldman een compilatie van
koorwerken van Kees Steketee; in de begeleidende tekst bij zijn programma zegt
Veldman: "Frisse, krachtige muziek, prachtige harmonieën, op een swingende
manier gebracht." Welnu, dát hebben de luisteraars dan ook gemerkt.
Een aardige omschrijving van dit beiaardconcert hoorden we uit de mond van een
der toehoorders: "Wát een ambiance, de Middeleeuwen kijken op je neer..." Voor de
kerk en de toren gaat dat letterlijk op, voor het carillon en een deel van de muziek
bijna...
Het applaus van de talrijke luisteraars op het gazon bij de Hippolytuskerk deed
Veldman zichtbaar goed.

En toen kwam er - op deze mooie zondagmniddag - na het ontspannen verblijf op
het gazon bij de kerk nog een complete verrassing, ons bezorgd door Kees
Steketee. In zijn programmaboekje lezen we dat hij - trots als hij is op ons erfgoed,
de doorgaans kerkelijke muziek - ons vanmiddag muziek wil laten horen die níet als
kerkmuziek, zelfs niet als orgelmuziek is bedoeld. Daarbij wil hij verbindingen leggen
tussen klassieke muziek, pop en misschien ook nog wat jazz.  En dat is hem aardig
gelukt... Het 'Preludium' van Thijs van Leer (leider van Focus) en het 'Postludium'
van Rick van der Linden († 2006; het 'baasje' van Ekseption en Trace) mogen we
beschouwen als een ode aan deze 'grootheden van de Nederlandse popmuziek'. 
Naar deze ode werd met veel genoegen geluisterd. En dat vele 'Steketee-elementen'
hier en daar voorkwamen, ook dat ontging ons niet! In de 'Inventio nr. 13' van Bach
lagen die voor het oprapen evenals in de Zes Valeriusliederen in composities van
Piet Post. Het 'Allegro in F (Koekoek en Nachtegaal)' van Georg Friederich Handel
vormde in dit aangename concert van Steketee denkelijk het bekendste en meest
vertrouwde element. Ook Steketee werd met een uirbundig applaus beloond.

Zowel de Commissie Hemony Beiaard als de Orgelcommissie in Middelstum
verdienen lof vanwege dit goed werkende concept.
Reinder Tuitman                          


>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS