in de pers  

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


(Middelstum.info.nl, 11 november 2007);

Eerste exemplaar Groninger
Bijbel voor CDK
Max van den Berg

Het Eerste exemplaar van de Groninger Bijbel werd
zaterdag overhandigd aan CdK Max van den Berg
in de Hippolytuskerk te Middelstum.


Het was een gezellige drukte, een zogenaamde "volle bak" in de Hippolytuskerk te Middelstum
tijdens de presentatie van de Groninger Bijbel op zaterdag 10 november 2007. De middag werd
geopend door Kees Steketee, organist van de Hippolytuskerk en redacteur van de Protestantse
Kerkbode.Tussen de sprekers door werd er gezongen door het koor Cantori Davidici o.l.v.
Elbert de Jong en het orgel werd deze middag bespeeld door Euwe de Jong.
Er werd gesproken door Jan de Vlieger (uitgeverij Skandalon), Pieter Oussoren ( vertaler Groninger
bijbel), Gert van Klinken (docent kerkgeschiedenis aan de PThU te Kampen. Robert Brouwer, één
van de zangers van Cantori Davidici zong nog enkele nummers van Ede Staal en dit was een
fel contrast van hetgeen Kees Steketee hierna ten gehore bracht. Kees Steketee is eigenlijk een
grote wandelende muzieknoot. Dit bleek ook deze keer weer want de piano waar hij op speelde
werd er bijna warm van.

Hij zong zich het zweet op het voorhoofd.
Toen op een bepaald moment het kerkorgel hem bijviel
zat zeker het grootste deel van de bezoekers met
kippenvel en aan het eind werd dit ook beloond met een
warm en lang applaus. Nadat het weer een beetje rustig
was werd het ook tijd om de eerste Groninger Bijbel te
presenteren. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan
CdK Max van den Berg.
Dit exemplaar werd uitgereikt door Reinder Tuitman,
hoofdredacteur van de Protestantse Kerkbode waarna de
heer van den Berg nog even het woord nam en een ieder
die hier aan meegewerkt had bedankte. Het officiële gedeelte werd hierna afgesloten.
Hierna werd men in de gelegenheid gesteld om een bijbel te kopen,
en te genieten van een hapje en een drankje.                      

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS