in de pers  

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS


blad voor amateurkunst in de provincie Groningen, oktober 2008

FIVELSGOUD (zie ook www.fivelsgoud.nl)
Een multimediale reis door de tijd
(18 september 2008, premičre De Plaats Melkema, Huizinge)

Theatergroep    Troupe d’IVAK
Tekst                  Jo Willems
Muziek                Kees Steketee / Wigo van der Schoot
                            (op de foto van Norma van der Horst: Wigo links, Kees rechts)
( www.normafotografia.nl )

Decor                 Sjoerd van Dorp / Marijke van Dijk / Bart de Vogel / Jaap van den Hoofdakker
Regie                 Hiepie Hoogeveen

Als geschiedenisboeken niet meer
aanslaan gaan we wat anders
verzinnen, moeten ze gedacht
hebben bij het IVAK. Geen online
geschiedenisboek, want dat is weer
veel tekst. Het moet een
interessante interactieve
leeromgeving worden voor
kinderen.Met een goede balans
tussen kennisoverdracht en visuele
aantrekkelijkheid. Een
onderwijskundig instrument voor
een specifieke doelgroep, dat de
regionale geschiedenis en cultuur
van Fivelingo op onnavolgbare
wijze laat zien.

Wat ligt meer voor de hand om dat op het bordje te leggen van professor Dolkruin. Hij is
misschien een tikkeltje wereldveemd, maar ook geniaal. Hij ontwerpt een interactieve website, die
het kinderen mogelijk maakt, op elk gewenst moment aan het verleden van Fivelingo deel te
nemen. En de professor heeft ook zwarte gaten in de geschiedenis ontdekt, waardoor je naar het
verleden kunt reizen. Natuurlijk heeft hij een back up, voor als iets fout mocht gaan.,

En het gaat fout, want een stagiaire moet een tekst schrijven, ze heeft nogal haast want ze moet
naar de film, steelt de back up en verdwijnt in het verleden. Profje in alle staten – zeg up! Waar is
mijn… - en stuurt zijn secretaresse via een exact vastgelegde route op pad om de stagiaire uit het
verleden te halen. De secretaresse beleeft de meest wonderlijke avonturen en zweeft door een
tiental tijdvakken. Het eerste tijdvak waarin ze terechtkomt is bij het Hunebed Heveskes (bij
Delfzijl) 3296 jaar v Christus. Vandaar naar andere pleisterplaatsen zoals een verzetsgroep in
1942 die een smokkellijn onderhoudt tussen Delfzijl en Stockholm. De professor stuurt zijn
secretaresse op afstand, maar kan niet voorkomen dat zij tijdens haar kennismaking met vreemd
uitgedoste figuren, altijd eerst haar charmes in de strijd gooit. Kan hij zich niet voorstellen, hij is
nog zo ongerept.

En wat de voorstelling zo interessant maakt, ze gaat niet gewoon op de fiets van de ene naar de
andere locatie en verdwijnt door het doek (letterlijk) naar binnen. Er wordt voortdurend gewisseld
tussen beeld en handeling. Muziek en geluid erbij en je hebt een mooie mix van aanschouwend
onderwijs in dramavorm. Multimediaal in optima forma. Ondanks de wisselende acteerprestaties
is het geheel een vindingrijke, boeiende en nuttige familievoorstelling. Zoek je als school invulling
voor een modern uurtje praktisch aanschouwelijk geschiedenisonderwijs, een interessante
interactieve leeromgeving? Klop dan aan bij dit prachtige initiatief van het IVAK.

 Jan Dol

>  STARTPAGINA
>  IN DE PERS